MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca¸ yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi¸ beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız¸ tutarlı¸ adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

  • Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması¸ istihdamın gelişmesi¸ verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar.
  • Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bireyler İçin Avantajları

  • Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge¸ bireye; bir işe başvururken sahip olduğu bilgi¸ beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
  • Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler¸ kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilmektedir.
  • Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir

İşverenler İçin Avantajları

  • İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkanlarından yararlanabilmektedir.
  • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip¸ değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi; işverenin rekabet gücünü artırmakta¸ doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
  • Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması¸ tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.