ULUSAL MESLEK STANDARDI

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Ulusal meslek standardı meslek tanımı ve meslek profili başlıklarında incelenebilir. Meslek tanımı; mesleğin uluslararası sınıflamalardaki yeri, sağlık, güvenlik çevre ve meslek ile ilgili mevzuat, çalışma ortamı ve koşullarına göre belirlenir. Meslek profili ise; görevler, işlemler ve başarım ölçütleri, kullanılan araç gereç ve ekipman, bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlara göre belirlenir. Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.