SINAV GENEL KURALLARI TALİMATI

Teorik Sınav Kuralları:

 • Şu an sizleri ve bizleri rahatsız eden bu kurallar hepimizin Yeni Tip Koronovirüs ile mücadele kapsamında sağlığımızı korumaya yönelik olarak MYK tarafından oluşturulmuş “SBD.RHB.006” no’lu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler Rehberi” doğrultusunda oluşturulmuştur.
 • Yüksek ateşinizin olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan adaylar sınava katılamazlar. Bu durumdaki adaylarımızın sınav hakları yanmaz ve daha sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler.
 • Teorik sınavı biten adaylar sosyal mesafeye uyarak sınav evraklarını Değerlendiriciye teslim edecekler ve yine sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk edeceklerdir. Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
 • Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Değerlendiriciye başvurunuz.
 • Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. özellikte hafıza aygıtlarla; fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlarla sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 15 dakika, son 15 dakika sınav salonunu terk edemez.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
 • Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
 • Sınav kitapçığını başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Sınav kitapçığına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır Sınav süresi bittiğinde cevapların sınav kitapçığına işaretlenmiş olması gerekir.
 • Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kağıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir.
 • Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, TAF BELGELENDİRME tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 • Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday, verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere ad, soyadı, T.C. kimlik numarasını yazar.
 • Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 • Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse tütün ve tütün ürünleri içmez.
 • Sınavınız bittiğinde, cevap kağıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Telsim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak.
 • Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Performans Sınavı Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, değerlendiriciye (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı değerlendirici tarafından sonlandırılır.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar değerlendiricilerin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınava ara verme süreleri değerlendiriciler tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince, salonda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Değerlendiricinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Sınavda Ortaya Çıkabilecek Usulsüzlükler

 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, TAF BELGELENDİRME’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.
 • Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.