SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Başvuru Süreci

 • TAF Belgelendirme internet sitesinden hangi meslek için belge alınacağı tespit edilir.
 • Başvuru “Online Başvuru” butonu üzerinden veya TAF Belgelendirme ofisine gelerek gerçekleştirilir.
 • İlgili meslek için “Ücret Tarifesi”nde yer alan sınav ücreti hesap numarasına ödenir. Dekonta Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. ve açıklama kısmına sınavına girilecek ulusal yeterlilik adı belirtilir.
 • Başvurulacak mesleğe göre istenen bilgi ve belgeler sitemizde yer alan mesleklerin detay kısmında açıklanmaktadır. Başvuru evraklarını TAF Belgelendirme’ye gelerek veya TAF Belgelendirme adresine kargo ile göndererek teslim edilir. Adaylar sınav zamanı öncesinde, başvuru evraklarını ıslak imzalı bir şekilde TAF Belgelendirme’ye teslim etmek zorundadır. Başvuru Formu ve Belgelendirme Sözleşmesine “Dokümanlar” kısmından ulaşabilirsiniz.
 • En az 10 aday için toplu başvuru yapılabilinir. Toplu başvuru için şirket yetkilileri ile paylaşılacak Excel dosyası doldurulur. Söz konusu evrakları topluca merkezimize elden veya kargo yoluyla TAF Belgelendirme'ye teslim edilir.
 • Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususları başvuru formunda mutlaka belirtilir.
 • Okuma yazma veya Türkçe bilmeyen adayların başvuru formunda durumunu bildirmesi zorunludur. Tercüman kullanılması durumda ortaya çıkacak ek sınav maliyeti adaya başvuru aşamasında bildirilecektir.
 • Başvuru eksik bir bilgi veya belgeden dolayı kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Başvurular en geç 7 gün içerisinde görevli personel tarafından değerlendirilir ve onaylanır.
 • Aday; sınav ücretini ödediği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde sınav açılmazsa, talep etmesi halinde sınav ücretinin tamamı iade edilir.

Sınav ve Belgelendirme Süreçleri

 • TAF Belgelendirme, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini başvuru sırasında belirtilen e-posta veya SMS’le bilgilendirilir. İnternet sitesinde “Sınav Takvimi” kısmında yayınlanır.
 • Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar bilgilendirilir.
 • Sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve sınavlarda uygulanacak kritik adımlar hakkında bilgiler, mesleklerin detaylarında açıklanmıştır.
 • Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday, ilgili sınav hakkını kaybeder ve sınavdan başarısız sayılır. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
 • Sınavlarla ilgili uyulması gereken tüm kurallar “Sınav Genel Kuralları”nda kısmında yayınlanmıştır.
 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, TAF BELGELENDİRME’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.
 • Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde TAF BELGELENDİRME web sitesinden ilan edilir.
 • Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itiraz ve şikayetler, web sitesi üzerinden veya info@tafbelge.com adresine e-posta yoluyla sonuçların açıklanmasını takiben 7(yedi) gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez. İtiraz ve şikayet sonucu e-posta veya SMS’le bildirilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabileceği ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı mevcuttur. Aday bu sınav hakkını tekrar başvuru sürecine katılarak kullanır. Mücbir sebep bildirmeksizin veya bildirerek 1(bir) kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 • MYK tarafından basılan belge TAF Belgelendirme'ye ulaştırılır ve TAF Belgelendirme yetkilisi tarafından imzalanır. Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin kendisine teslim edilir.
 • Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında imzaladıkları “Belgelendirme Sözleşmesi” ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.
 • Kişiler, TAF Belgelendirme web sitesi üzerinden belge geçerlilik durumunu “Belge Sorgulama” kısmından öğrenebilirler.

Birim Birleştirme

 • Adayların geçmiş sınavlarda aldıkları notlar bir yıl boyunca geçerlidir. Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.
 • Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. TAF BELGELENDİRME’ye farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi için gelen adaydan MYK bandrollü birim başarı belgesinin aslını getirmediği sürece kaydı alınmayacaktır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

Belge Gözetimi

 • Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten 2. ile 3. yıl arasında gözetime tabi tutulur. Belgenin verildiği tarihten itibaren yaptığı işe dair 1(bir) yıla ilişkin nitelikli belge talep edilir.
 • Belge gözetimi ile ilgili olarak belgeli kişiden çalıştığı kuruluşta belge kapsamında çalıştığına dair TAF Belgelendirme sitesinde “Dokümanlar” kısmında yer alan Gözetim Bildirim Formunu yetkili kişi tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olarak onaylatarak veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunması istenir. Bu konuda sigorta vb. belgesi veya işveren tarafından verilecek çalışma belgesi veya ticaret odası sicil kaydı vb. belgeler kanıt olarak kabul edilir.
 • Gözetime tabi durumlarda belge sunmayan kişinin belgesi askıya alınır. Belgelendirilmiş kişi gözetim tarihine kadar ilgili ulusal yeterliliğe ait belirlenen gözetimine ilişkin evrak ve kayıtları TAF BELGELENDİRME’ye teslim etmek zorundadır.

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

 • Belge gözetim için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş adaya gerekli evrakları tamamlaması için 15 (on beş) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlamayan kişilerin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan kişilerin belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
 • Belgelendirilmiş kişi tarafından “Belgelendirme Sözleşmesi”nde yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda belge askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Yeniden Belgelendirme

 • Belgelerin geçerlilik süresi dolduğunda yeniden belgelendirme için uygulanacak yöntem, sitemizde yer alan mesleklerin detay kısmında yer almaktadır.
 • Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kala belge sahibine elektronik ortamda bilgilendirme uyarıları gönderilir ve belge yenileme sınavlarına davet edilir. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda belge sahibi 15 (on beş) iş günü içerisinde belgesini TAF BELGELENDİRME’ye iade edecektir.
 • Belge sahibi, belgesini kaybettiğini TAF Belgelendirme’ye dilekçe halinde bildirir. Belgenin geçerlilik süresi geçmemiş ise belgesi yeniden düzenlenir. Kaybolma ve yırtılma gibi nedenlerle yeniden belge talep edilmesi durumunda “Ücret Tarifesi’nde” yer alan ücret baz alınarak MYK’dan yeniden belge düzenlenmesi talebinde bulunulur. Ücreti alınarak adaya yeni belgesi verilir.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.