Kamuoyunun Dikkatine

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 21.05.2024 tarih ve E-44172204-110.05.01-1975 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yetkimiz “kendi talebimiz doğrultusunda” askıya alınmıştır. Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle kapsamımızda bulunan tüm ulusal yeterliliklerde tanıtım, başvuru kabulü ve sınavlar dâhil bütün faaliyetlerimiz durdurulmuştur. “Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde belgelendirme süreci tamamlanmış veya belgelendirme kararı alınmış adaylara ilişkin tüm işlemler tarafımızca tamamlanacak, sınav haklarının tamamını kullanmamış veya sınav haklarını kullandığı halde belgelendirme karar süreci tamamlanmamış adayların sınav ücretleri iade edilecektir.

Saygılarımızla…

TAF BELGELENDİRME

KURUMSAL

TAF Belgelendirme Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

TAF Belgelendirme Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, 17.07.2020 tarihinde AB-0355-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 03.09.2020 tarihinde YB-0251 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.