ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

TAF BELGELENDİRME Üst Yönetimi olarak;

 • Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimi,
 • Üst yönetim üyeleri ile personelimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimi,
 • Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimi ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımı,
 • Başvuru sahibi, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacağımı, yanlı uygulamalar beklentisi içinde olmayacağımı,
 • Hiçbir adaya yönelik mali bir şart, bir birlik veya gruba üye olunması gibi tarafsızlığımı tehdit edecek bir şart öne sürmeyeceğimi,
 • Başvuru sahibi ve adayların erişimini ve başvurusunu haksız olarak engelleyecek ve kısıtlayacak hiçbir uygulama yapmayacağımı,
 • Başvuru sahibi ve adaylardan hiçbir şekilde maddi çıkar sağlamayacağımı,
 • Başvuru sahibi ve adaylarla olan yakınlık, tanışıklık ya da akrabalığıma istinaden hiç kimseye pozitif ayrımcılık yapmayacağımı,
 • Başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişilerle ilgili geçmişte negatif duygu ve düşünce beslememi sağlayacak olayların tarafsızlığımı etkilemeyeceğini,
 • Tarafımca, adaya sınav sırasında ya da sonrasında belgelendirme taahhüdünde bulunmayacağımı,
 • Yasal zorunluluk olmadıkça tarafımca belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiğim tüm bilgileri gizli tutacağımı,
 • Tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımı,
 • Belgelendirme süreci boyunca başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler ile ilgili elde ettiğim bilginin gizliliğini koruyacağımı,
 • Belgelendirme süreci sırasında elde ettiğim veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımı,
 • Gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğum durumlarda, kanunlarda aksi belirtilmediği sürece, ilgili kişinin hangi bilgilerinin paylaşılacağını kişiye önceden bildireceğimi,
 • Sınavların güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir davranışta bulunmayacağımı,

Beyan ve taahhüt ederim.ÜST YÖNETİM

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.