İtirazlarımı En Kolay Nasıl Bildiririm

TAF BELGELENDİRME, itirazları ele alma sürecinin her seviyesindeki tüm kararlardan sorumludur. İtirazlar kuruluş içerisinde itiraza konu olan kişinin haricindeki bir başka kişiye incelenmek ve değerlendirilmek üzere verilir. İtiraz, değerlendiricilerle ilgili ise süreci Belgelendirme Müdürü yönetmektedir. TAF BELGELENDİRME’ye iletilen itirazların değerlendirilmesi, ilgili kişi aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmamak adına bağımsız bir İtiraz ve Şikâyet Komitesi ile güvence altına alınmıştır. İtirazlar; aşağıdaki Online İtiraz linki üzerinden elektronik olarak ya da Dokümanlar kısmında yer alan FR.14 İtiraz ve Şikayet Formunun doldurulması suretiyle TAF BELGELENDİRME’ye elden, posta ya da mail yoluyla ulaştırılarak teslim edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7(yedi) gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez. İtirazın değerlendirilmesi, itirazın alındığı tarihten itibaren en geç 7(yedi) gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. İtirazın sonucu itiraz sahibine e-posta veya SMS’le resmi olarak bildirilir.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.