Şikayetlerimi En Kolay Nasıl Bildiririm

TAF BELGELENDİRME, alınan tüm şikâyetleri yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele almaktadır. TAF BELGELENDİRME’ye iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi, ilgili kişi aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmamak adına bağımsız bir İtiraz ve Şikâyet Komitesi ile güvence altına alınmıştır. Şikâyetin ele alınması, gizliliğin korunması prensibine dayalı olarak şikayette bulunan kişinin kimliği ve şikayetin ne olduğu gibi konular gizlilik şartlarına göre gerçekleştirilir. TAF BELGELENDİRME, şikâyet edeni şikâyetin alındığı konusunda bilgilendirmekte, ilerleme raporlarını ve sonucu kendisine sunmaktadır. Şikayetler; aşağıdaki Online Şikayet linki üzerinden elektronik olarak ya da Dokümanlar kısmında yer alan FR.14 İtiraz ve Şikayet Formunun doldurulması suretiyle TAF BELGELENDİRME’ye elden, posta ya da mail yoluyla ulaştırılarak teslim edilir. Yapılan şikâyetlerin Genel Müdür tarafından değerlendirilmesi ve sonucunun açıklanması şikayetin alınmasını takiben 15(on beş) gün içinde yapılmaktadır. Şikâyetle ilgili değerlendirme sonucu şikayet sahibine e-posta veya SMS’le resmi olarak bildirilir.

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.