KAMYON ŞOFÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Programının Kodu / Adı17UY0326-3 Kamyon Şoförü - Seviye 3
Belgelendirme Programının AmacıBu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Referans Standart13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Belgelendirme KapsamıYeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu Yeterlilik Birimlerinden başarılı olunması gereklidir.
Zorunlu Birimler:
17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma
Başvuru İçin Gerekli Olan Ön ŞartlarKamyon Şoförünün (Seviye 3);
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine,
Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Kimlik belgesi
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (Varsa)
Ödeme dekontu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi,
SRC 4 mesleki yeterlilik belgesi,
Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmasını gösteren Adli Sicil Raporu,
Belge Kullanım Sözleşmesi
Sınav Türü Soru Sayısı Başarım ÖlçütüAdaylar aşağıda yer alan yeterlilik birimlerinden Teorik ve Performans sınavlarına alınırlar.

17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite:
Aday en az 20 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara % 60 doğru cevap veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.
Bu birimde performans sınavı öngörülmemiştir.

17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma:
Aday en az 15 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört (4) seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır
Sorulara % 60 doğru veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.

Aday: P1 performans sınavına alınır.
P1 performans sınavında % 80 başarılı olunması gerekmektedir.
Sınav Sorularının Konulara Göre DağılımıTeorik ve Performans Sınavları

Teorik ve performans sınavlarının kapsamı ilgili yeterlilik dokümanlarında verilen başarım ölçütlerinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Belge Geçerlilik SüresiYeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim PeriyoduBelge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
Sınav Ücretitafbelge.com adresinde yer almaktadır.
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme YöntemiBeş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
İtiraz ve Şikayetlerİtiraz ve şikâyetler hakkında ayrıntılı bilgi web sayfamızda verilmektedir.
tafbelge.com
Genel ve Özel ŞartlarBelgelendirme sürecinde müracaat edecek adayların ve belge alan kişilerin uyması gereken diğer kurallar web sayfamızda yer alan Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesinde yer alan genel şartlara uymak durumundadır.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

Geçerlilik Süresi : 01.01.2022 – 31.12.2022

17UY0326-3: Kamyon Şoförü - Seviye 3 / Yayın Tarihi: 18/10/2017 Rev. No:00

No

Yeterlilik Birimi

Sınav Türü Ücreti

Birim Sınav Ücreti

1

A1

İSG, Çevre ve Kalite

T1

200₺
200₺

2

A2

Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma

T1

200₺

P1

980₺
1180₺

TOPLAM ÜCRET

1380₺

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

250₺

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

980₺

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.