TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI ŞOFÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Programının Adı17UY0331-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü - Seviye 3
Belgelendirme Programının AmacıBu ulusal yeterliliğin amacı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Referans Standart14UMS0453-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Belgelendirme KapsamıYeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu Yeterlilik Biriminden başarılı olunması ve en az bir B seçmeli biriminden başarılı olunması gereklidir.
Zorunlu Birimler:
17UY0331-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler:
17UY0331-3/B1: Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma
17UY0331-3/B2: Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
17UY0331-3/B3: Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
Başvuru İçin Gerekli Olan Ön ŞartlarTehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförünün (Seviye 3);
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
SRC 5 mesleki yeterlilik belgesine,
Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.
Başvuru Sırasında İstenilen BelgelerKimlik belgesi
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (Varsa)
Ödeme dekontu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi,
SRC 5 mesleki yeterlilik belgesi,
Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”
Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmasını gösteren Adli Sicil Raporu,
Belge Kullanım Sözleşmesi
Sınav Türü Soru Sayısı Başarım ÖlçütüAdaylar aşağıda yer alan yeterlilik birimlerinden Teorik ve Performans sınavlarına alınırlar.

17UY0331-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite:
Aday 20 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara % 60 doğru veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.
Bu birimde performans sınavı öngörülmemiştir.

17UY0331-3/B1: Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma :
Aday 25 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara % 60 doğru veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.

Aday: P1 uygulama/performans sınavına alınır.
P1 uygulama/performans sınavında % 80 başarılı olunması gerekmektedir.

17UY0331-3/B2: Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma :
Aday 25 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara % 60 doğru veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.

Aday: P1 uygulama/performans sınavına alınır.
P1 uygulama/performans sınavında % 80 başarılı olunması gerekmektedir.

17UY0331-3/B3: Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
Aday 25 soruluk Teorik sınava alınır.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
Sorulara % 60 doğru veren aday başarılı sayılır.
Bu birimde her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.

Aday: P1 uygulama/performans sınavına alınır.
P1 uygulama/performans sınavında % 80 başarılı olunması gerekmektedir.
Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı
Teorik ve Performans Sınavları
Teorik ve performans sınavlarının kapsamı ilgili yeterlilik dokümanlarında verilen başarım ölçütlerinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Belge Geçerlilik SüresiYeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim PeriyoduBelge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
Sınav Ücretitafbelge.com adresinde yer almaktadır.
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme YöntemiBeş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10-Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
İtiraz ve Şikayetlerİtiraz ve şikâyetler hakkında ayrıntılı bilgi web sayfamızda verilmektedir.
tafbelge.com
Genel ve Özel ŞartlarBelgelendirme sürecinde müracaat edecek adayların ve belge alan kişilerin uyması gereken diğer kurallar web sayfamızda yer alan Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesinde yer alan genel şartlara uymak durumundadır.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

Geçerlilik Süresi : 01.01.2022 – 31.12.2022

17UY0331-3: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü - Seviye 3 / Yayın Tarihi: 18/10/2017 Rev. No:00

No

Yeterlilik Birimi

Sınav Türü Ücreti

Birim Sınav Ücreti

1

A1

İSG, Çevre ve Kalite

T1

200₺
200₺

2

B1

Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma

T1

200₺

P1

1050₺
1250₺

3

B2

Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma

T1

200₺

P1

1100₺
1300₺

4

B3

Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma

T1

200₺

P1

1100₺
1300₺

TOPLAM ÜCRET

4050₺

A1-B1 TOPLAM ÜCRET

1450₺

A1-B2 TOPLAM ÜCRET

1500₺

A1-B3 TOPLAM ÜCRET

1500₺

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

250₺

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

1050₺

TAF Belgelendirme, yetki sürecinde TÜRKAK’ tan TS-EN ISO IEC 17024 standartlarına göre akredite olmuş ardından da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.